strona główna/ Zieleń

Zieleń

Od 1 lipca 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/167/20 Rady Miejskiej Kościana, zadania w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni oraz zadrzewień, w tym w pasach drogowych na terenie miasta realizuje Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie. Dodatkowo od tego dnia Zakład gospodaruje Parkiem Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie.

Ścieżka z nawierzchni mineralnej, po bokach trawa oraz gałęzie drzew, w tle niebo Plac Wolności w Kościanie

Ścieżka z nawierzchni mineralnej, po bokach trawa oraz drzewa, w tle niebo Plac Wolności w Kościanie

 Trawa oraz drzewa, w tle niebo Plac Wolności w Kościanie

 Trawa oraz drzewa, w tle niebo Plac Wolności w Kościanie

kwiaty za nimi fontanna i drzewa oraz krzewy, w tle niebo Fontanna na Placu Wolności ozdobiona kwiatami

Czerwone kwiaty, za nimi zabudowania, w tle niebo Pelargonie na Placu Niezłomnych

Czerwone kwiaty, za nimi zabudowania, w tle niebo Pelargonie na Placu Niezłomnych

kwiaty na balustradzie mostu, w tle drzewa i niebo Pelargonie na moście w ulicy Wrocławskiej

jednia, chodnik oraz kwiaty na balustradzie mostu, w tle drzewa i niebo Pelargonie na moście w ulicy Wrocławskiej

Ścieżka z nawierzchni mineralnej otoczona zielenią - drzewa i krzewy Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie

Ścieżka z nawierzchni mineralnej otoczona zielenią - drzewa i krzewy Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie

Zielone liście konwalii, w tle drzewa i zieleń Konwalie w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie

Ścieżka z nawierzchni mineralnej przy niej ławka i kosz na śmieci, całość otoczona zielenią - drzewa Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie

Ścieżka z nawierzchni mineralnej otoczona zielenią - drzewa i krzewy Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie