Kontakt

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie
ul. Bączkowskiego 6
64-000 Kościan
tel./fax. (65) 512 28 75

Telefony alarmowe:

Pogotowie elektryczne – 668 441 978
 Pogotowie wod-kan. – 606 468 681