strona główna/ Zieleń

Zieleń

Od 1 lipca 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/167/20 Rady Miejskiej Kościana, zadania w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni oraz zadrzewień, w tym w pasach drogowych na terenie miasta realizuje Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie. Dodatkowo od tego dnia Zakład gospodaruje Parkiem Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie.

Kolorowe kwiaty, fontanna i zieleń w tle Plac Wolności w Kościanie

Kolorowe kwiaty, fontanna i zieleń w tle Plac Wolności w Kościanie

Kolorowe kwiaty, fontanna i zieleń w tle Plac Wolności w Kościanie

Kolorowe kwiaty, fontanna i zieleń w tle Plac Wolności w Kościanie

Kolorowe kwiaty, fontanna i zieleń w tle Plac Wolności w Kościanie

Płynąca rzeka otoczona zielenią w tle niebo Bulwar nad Obrą

Zabudowania mostu otoczone zielenią Most w ulicy Wrocławskiej

Zabudowania mostu otoczone zielenią Most w ulicy Wrocławskiej

Kwiaty na moście w ulicy Wrocławskiej Kwiaty na moście w ulicy Wrocławskiej

Ścieżka z nawierzchni mineralnej, po bokach trawa oraz gałęzie drzew Mostki nad Obrą

Łąka kwietna na Skwerze Jana Pawła II, zieleń i kwiaty, w tel budynki i niebo Łąka kwietna na Skwerze Jana Pawła II

Zieleń, w tel remiza i niebo Plac Szarych Szeregów

Klomb kwiatów nad Obrą, w tle zieleń i niebo Klomb kwiatów nad Obrą

Kwiaty, w tle budynek kościoła i zieleń Plac Niezłomnych

Balustrada mostu i kwiaty Surfinie na balustradzie mostu w ulicy Wrocławskiej

kolorowe kwiaty w tyle balustrada mostu i chodnik Surfinie na balustradzie mostu w ulicy Piłsudskiego

kolorowe kwiaty w tyle balustrada mostu i chodnik Surfinie na balustradzie mostu w ulicy Wrocławskiej

Rondo z zielenią pośrodku w tle niebo Rondo Solidarności

Drzewo otoczone ścieżką z nawierzchni mineralnej , w tle niebo Skwer Jana Pawła II

Ścieżka z nawierzchni mineralnej, po bokach trawa oraz drzewa, w tle niebo Skwer Jana Pawła II

Kwiaty za nią jezdnia i zabudowania Róże w ulicy Młyńskiej

Droga otoczona zielenią w tle budynek i niebo Plac Niezłomnych

Plac otoczony zielenią w tle budynek kościoła Plac Niezłomnych

Czerwone kwiaty, za nimi zabudowania, w tle niebo Pelargonie na Placu Niezłomnych

Czerwone kwiaty, za nimi zabudowania, w tle niebo Pelargonie na Placu Niezłomnych

Ścieżka z nawierzchni mineralnej, po bokach trawa oraz gałęzie drzew Bulwar nad Obrą

Ścieżka z nawierzchni mineralnej, po bokach trawa oraz gałęzie drzew Mostki nad Obrą

Ścieżka z nawierzchni mineralnej, po bokach trawa oraz gałęzie drzew, w tle niebo Plac Wolności w Kościanie

Ścieżka z nawierzchni mineralnej, po bokach trawa oraz gałęzie drzew, w tle niebo Plac Wolności w Kościanie

Ścieżka z nawierzchni mineralnej, po bokach trawa oraz drzewa, w tle niebo Plac Wolności w Kościanie

 Trawa oraz drzewa, w tle niebo Plac Wolności w Kościanie

 Trawa oraz drzewa, w tle niebo Plac Wolności w Kościanie

kwiaty za nimi fontanna i drzewa oraz krzewy, w tle niebo Fontanna na Placu Wolności ozdobiona kwiatami

kwiaty na balustradzie mostu, w tle drzewa i niebo Pelargonie na moście w ulicy Wrocławskiej

jednia, chodnik oraz kwiaty na balustradzie mostu, w tle drzewa i niebo Pelargonie na moście w ulicy Wrocławskiej

Ścieżka z nawierzchni mineralnej, po bokach trawa oraz gałęzie drzew Ścieżka w parku

Ścieżka z nawierzchni mineralnej otoczona zielenią - drzewa i krzewy Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie

Ścieżka z nawierzchni mineralnej otoczona zielenią - drzewa i krzewy Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie

Zielone liście konwalii, w tle drzewa i zieleń Konwalie w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie

Ścieżka z nawierzchni mineralnej przy niej ławka i kosz na śmieci, całość otoczona zielenią - drzewa Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie

Ścieżka z nawierzchni mineralnej otoczona zielenią - drzewa i krzewy Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie